[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Klibna a kozlíci opět po roce v Kovářově

Členové Jihočeského folklorního souboru Kovářovan se tradičně večer 5. ledna vydali na obchůzku s Klibnou a kozlíky po obci Kovářov. Tento starobylý a jedinečný lidový zvyk udržují členové souboru dlouhou řadu let a každoročně s maskou koně a maskami kozlíků navštěvují jednotlivá stavení. Klibnu (koně) se jako vždy snažil sedlák a kočí, jež celý průvod masek vodili, prodat hospodářům či hospodyním.
Všude kam veselý průvod přišel, začalo smlouvání a prodávání:

"..... tahleta kobyla je dobrá do tahu, je nenáročná na ustájení, není mlsná i hřebíky žere, ......

....... je nově okovaná a jakou má jiskru v oku .... takovou nikde nekoupíte sousede .... co říkáte, plácneme si, nebude drahá.

Většinou kobylu nikde nechtěli a častovali jí: ... Takovou hajtru nechci ... vždyť je samý žebro ... jděte o dům dál.... Vždyť ani zuby nemá....

Sedlák a kočí tedy vyzvali kozlíky, aby trochu všechny přítomné alespoň potrkali. Za bujarého veselí si všichni připili dobrou kořaličkou, někde dostali i něco k zakousnutí a nechyběla ani nějaká zlatka na seno či oves pro kobylu.

Při odchodu si přítomní popřáli do nového roku hodně štěstí a zdraví a za klapání a mečení kozlíků se průvod masek odebral o dům dál. V závěru obchůzky došlo tradičně k poražení klibny, tentokrát na staré faře, kde má Kovářovan klubovnu. Všichni se odstrojili z masek, ještě něco malého pojedli, popili, popovídali a poté se rozešli do svých domovů.

manželé Milan a Pavla Škochovi

Z vyprávění se obchůzka koná na památku krále Baltazara, jenž přijel na bílém velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna (maska koně) tedy podle lidového výkladu značí velblouda. Tento starobylý masopustní obyčej se posléze vyvinul v rozpustilou zábavu, při které nechybí žertování, dobrá kořalička, ale i vinšování k novému roku.


O tomto obyčeji se zmiňuje v knize Veselé chvilky v životě lidu českého Čeněk Zíbrt (1864 - 1932), český kulturní historik, jehož rodiště je nedaleko Kovářova v Kostelci nad Vltavou

Z jeho knihy citujeme:

"Dobře se pamatuji, že za mého dětství v rodné vesnici na Táborsku (Kostelci nad Vltavou) chodívala chasa s klibnou. Pokud jsem se ptal těch, kdo si všímají prostonárodních zvyků, neví o chozením takovém nikdo. Zapisuji tedy zvyk, aby se nadobro neztratil. Nenadál jsem se, že moje zmínka zachrání starobylý obyčej nadobro před zapomenutím." (konec citace)

5. ledna se vždy schází členové Kovářovanu, aby se připravili na obchůzku skotačivých kozlíků a klibny. Začíná oblékání do masek, zkouší se klapání okovaných čelistí kozlíků, ustrojuje klibna, kočí a sedlák se domlouvají, jak budou klibnu v jednotlivých staveních prodávat.

Významnost a jedinečnost tohoto zvyku podtrhuje i zájem České televize, která natáčela v roce 2006 celou obchůzku pro její prezentaci v nově vzniklém Folklorním magazínu, jenž ukazuje tradice v nás a kolem nás.

Z historie obchůzky:
Uvedený lidový zvyk podle vyprávění pamětníků prováděla chasa v Kovářově od nepaměti.

V roce 1976 byla ale obchůzka ukončena v usedlosti u Škochů v čp.3 a další generace mladíků již v tradici nepokračovala.

Masky skončily na deset let ve zmíněné usedlosti na půdě , odkud je v roce 1986 vynesl na světlo boží Milan Škoch (rodák z čp. 3), který ve spolupráci s Josefem Hezoučkým (též rodákem z Kovářova) tradici obchůzky v tomto roce po obci obnovil a tato byla zařazena i do programů folklorního souboru Kovářovan (založen roku 1984).

Obchůzka s klibnou a kozlíky dlouho udržována nebyla a tak po několika letech opět skončila.

Od roku 1990 se stávají vedoucími Jihočeského folklorního souboru Kovářovan manželé Milan a Pavla Škochovi a tento lidový zvyk opět zařazují do kulturních programů Kovářovanu.

Manželé Škochovi s kamarády ze souboru uvádějí obchůzku po obci znovu k životu v roce 2003 a od té doby každý rok v podvečer 5. ledna se s průvodem masek vydávají na cestu po jednotlivých staveních.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Kovářov 398 55
tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz
www.kovarovan.cz, www.jfos.cz

Zveřejněno 06.01.2012 v 18:10 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm