[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Hrad a zámek Jindřichův Hradec [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci je po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem u nás. V objektu se nachází 320 místností, v nichž je uloženo na deset tisíc uměleckých předmětů a stejný počet knih.

Během sedmi staletí se zde vystřídaly tři přední šlechtické rody - Páni z Hradce, Slavatové a Černínové - jejichž zástupci často zastávali nejdůležitější funkce v zemi.

Původně románský vodní hrad z počátku 13. století dostal v 2. polovině 13. století raně gotickou podobu. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek s třemi nádvořími, z nichž to třetí je pozoruhodné svými arkádami. Na nich se až do dnešních dnů zjebuje ctihodná Perchta z Rožmberka - známá Bílá paní.

Jednou z nejpůvabnějších staveb evropské renesance je zámecký zahradní Rondel, v němž je umístěn koncertní salon. Z konce 15. století pak pochází dosud funkční a nejzachovalejší kuchyňský prostor evropského středověku - Černá kuchyně v přízemí Červené věže.

Při prohlídce zámku lze spatřit nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338, pozdně gotickou deskovou malbu Jindřichohradecké madony, hladomornu či renesanční mříž nad studní na třetím nádvoří. Prostory Španělského křídla, jehož interiér dotvářejí cenné kamenné prvky na renesančních krbech a nově rekonstruované historické tapisérie, slouží již od vsého založení v 16. století k reprezentačním účelům.

Majitel / Uživatel:
ČR / Státní památkový ústav v Českých Budějovicích

Expozice:
Čtyři prohlídkové trasy:
1. trasa - Adamovo stavení - zámecké komnaty ve stylu renesance až klasicismu, bohatě vybavené mobiliářem.

2. trasa - Gotický hrad - gotický palác s původními nástěnnými malbami, královský sál, kaple sv. Ducha, unikátní černá kuchyně.

3. trasa - Interiéry 18. a 19. století - stavebně historický vývoj hradu a zámku, klasicistní interiéry s mobiliářem přeneseným z černínského zámečku Jemčina, černínská galerie, renesanční zahradní Rondel.

4. trasa - Černá věž, hladomorna - pozůstatky nejstarší hradní kuchyně.

Zajímavost:
Nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338, malby Mistra Žirovnického z roku 1492, malby Raiminda Paula z konce 16. století, desková malba Jindřichohradecká madona z roku 1460.
Kruhový zahradní altán - Rondel.

Otevřeno:
Listopad - březen
- pouze pro objednané skupiny

Duben - říjen
- denně kromě pondělí 9.00 - 16.00 (začátek poslední prohlídky v 15.15 hodin)

Květen - září
- denně kromě pondělí 9.00 - 17.00 (začátek poslední prohlídky v 16.15 hodin)

V srpnu vždy v pátek a sobotu se konají noční prohlídky.

Prohlídka:
- s průvodcem 1., 2. a 3. trasa
- doba prohlídky jedné trasy 45 minut
- nejvíce 45 osob
- 4. trasa samostatně

Vstupné:
Jedna trasa:
- dospělí 65,- Kč
- děti 35,- Kč
Cizinci:
- dospělí 140,- Kč
- děti 70,- Kč

Tři trasy společně:
- dospělí 170,- Kč
- děti 80,- Kč
Cizinci:
- dospělí 400,- kč
- děti 180,- Kč

Černá věž:
- dospělí 20,- Kč
- děti 10,- Kč

Služby:
- rezervace prohlídek
- prodej suvenýrů
- zámecká restaurace
- svatby
- pronájem prostor
- společenské akce na objednávku

Literatura
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Sučková
Roman Abušinov

Hrady a zámky - Průvodce Českou republikou II.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hrad a zámek Jindřichův Hradec
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
Česko (CZ)
tel: (+420) 384 321 279
fax: (+420) 384 321 391

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.04.2005 v 10:01 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm