[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Historie obce Hrazany [ Historie (archivní dokument) ]

Původ obce Hrazanské, kterou v minulosti tvořily osady Hrazany, Hrazánky, Dobrošov, Mašov a Kojetín sahá až do 10. a zcela určitě do 11. století.
Nejstarší listinná zmínka je o osadě Dobrošov z 20. června roku 1216, kdy uzavřel Ondřej, biskup pražský smlouvu s Jiříkem Milevským z Milevska zakladatel kláštera Milevského, aby mu pro klášter přepustil ves Dobrošov. Roku 1420 je zmínka, že Vítek z Prčic prodal klášteru Milevskému ves Kojetín, kterou zdědil od svého otce.

Již dříve bylo toto území naší obce osazeno, protože se tady nacházejí žárové pohřebiště v lokalitě na Roudnicích. Může se předpokládat i osazení a opidium Keltské.
Písemná zmínka o dalších osadách Hrazany je uvedeno v zemských deskách 14. září 1575, mezi obcemi uvedeno jest že císař Maxmilián odevzdává Krištofovi ze Švamberka ves: Hrazany, Hrazánky, Kojetín, Dobrošov a další.

Obec Hrazanská jako útvar správní či politický je rovněž stará. Po roce 1617 byl "úřad Kovářovský”, rozdělen na úřad Kovářovský a úřad Hrazanský.

Rychta Hrazanská obsahovala nejen osady, které dnes do obce patří: Hrazany, Dobrošov, Klisinec ale i Mašov, Kojetí a Klisín.
Toto uspořádání potrvalo až do roku 1848. V čele stál rychtář jmenovaný vrchností a konšel. Rychta Hrazanská patřila vrchnosti Orlické, jen Klisinec patřil hraběnkám z Petrovic. Poslední majitelé už jen lesů byly hraběnka Odona Zhorská a baronka Dohalská.

Další uspořádání obce se měnilo v roce 1954, kdy byla obec rozdělena na Hrazany, Hrazánky a Dobrošov, jako obec Hrazany. Zbývající osady Kojetín a Mašov utvořily s osadou Porešín novou obec.

V roce 1964 byla další změna, k obci Hrazanské byla připojena obec Klisinec. Tento stav trvá do dnešních dnů.

Obyvatelé obce se převážně zabývali zemědělstvím. Z řemesel v minulosti hlavně kameníci a zedníci.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obechrazany.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 11.08.2004 v 10:49 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm